Successful telaprevir treatment in combination of cyclosporine against recurrence of hepatitis C in the Japanese liver transplant patients

Mio Kikuchi, Yuki Okuda, Yoshihide Ueda, Yuki Nishioka, Miwa Uesugi, Emina Hashimoto, Tamotsu Takahashi, Tomoki Kawai, Sachiyo Hashi, Haruka Shinke, Tomohiro Omura, Atsushi Yonezawa, Takashi Ito, Yasuhiro Fujimoto, Toshimi Kaido, Tsutomu Chiba, Shinji Uemoto, Kazuo Matsubara, Satohiro Masuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Successful telaprevir treatment in combination of cyclosporine against recurrence of hepatitis C in the Japanese liver transplant patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences