Surgical strategies for esophageal cancer associated with head and neck cancer

Masaru Morita, Hiroshi Saeki, Shuhei Ito, Yasue Kimura, Nami Yamashita, Koji Ando, Yukiharu Hiyoshi, Eriko Tokunaga, Eiji Oki, Tetsuo Ikeda, Sei Yoshida, Torahiko Nakashima, Yoshihiko Maehara

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Surgical strategies for esophageal cancer associated with head and neck cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences