Targeting ceramide synthase 6-dependent metastasisprone phenotype in lung cancer cells

Motoshi Suzuki, Ke Cao, Seiichi Kato, Yuji Komizu, Naoki Mizutani, Kouji Tanaka, Chinatsu Arima, Mei Chee Tai, Kiyoshi Yanagisawa, Norie Togawa, Takahiro Shiraishi, Noriyasu Usami, Tetsuo Taniguchi, Takayuki Fukui, Kohei Yokoi, Keiko Wakahara, Yoshinori Hasegawa, Yukiko Mizutani, Yasuyuki Igarashi, Jin Ichi InokuchiSoichiro Iwaki, Satoshi Fujii, Akira Satou, Yoko Matsumoto, Ryuichi Ueoka, Keiko Tamiya-Koizumi, Takashi Murate, Mitsuhiro Nakamura, Mamoru Kyogashima, Takashi Takahashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

35 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Targeting ceramide synthase 6-dependent metastasisprone phenotype in lung cancer cells'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology