Telaprevir versus simeprevir for the treatment of recurrent hepatitis C after living donor liver transplantation

Toru Ikegami, Tomoharu Yoshizumi, Yoshihro Yoshida, Takeshi Kurihara, Norifumi Harimoto, Shinji Itoh, Masahiro Shimokawa, Takasuke Fukuhara, Ken Shirabe, Yoshihiko Maehara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Telaprevir versus simeprevir for the treatment of recurrent hepatitis C after living donor liver transplantation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences