Ten years of experience with liver transplantation for familial amyloid polyneuropathy in Japan: Outcomes of living donor liver transplantations

Yo Ichi Takei, Shu Ichi Ikeda, Toshihiko Ikegami, Yasuhiko Hashikura, Shin Ichi Miyagawa, Yukio Ando, Hiroyuki Furukawa, Motohide Shimazu, Masaki Kitajima, Hideya Kamei, Yoshihiko Maehara, Rie Nakao, Katsuyoshi Hatakeyama, Masatoshi Makuuchi, Yuichi Matsui, Koji Umeshita

Research output: Contribution to journalArticle

36 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Ten years of experience with liver transplantation for familial amyloid polyneuropathy in Japan: Outcomes of living donor liver transplantations'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences