Tenascin-C promotes angiogenesis in fibrovascular membranes in eyes with proliferative diabetic retinopathy

Yoshiyuki Kobayashi, Shigeo Yoshida, Yedi Zhou, Takahito Nakama, Keijiro Ishikawa, Mitsuru Arima, Shintaro Nakao, Yukio Sassa, Atsunobu Takeda, Toshio Hisatomi, Yasuhiro Ikeda, Akira Matsuda, Koh Hei Sonoda, Tatsuro Ishibashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Tenascin-C promotes angiogenesis in fibrovascular membranes in eyes with proliferative diabetic retinopathy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences