Th1/Th2 balance of peripheral T helper cells in systemic lupus erythematosus

Mitsuteru Akahoshi, Hitoshi Nakashima, Yosuke Tanaka, Tsutomu Kohsaka, Shuji Nagano, Eiichi Ohgami, Yojiro Arinobu, Kunihiro Yamaoka, Hiroaki Niiro, Michiya Shinozaki, Hideki Hirakata, Takahiko Horiuchi, Takeshi Otsuka, Yoshiyuki Niho

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

236 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Th1/Th2 balance of peripheral T helper cells in systemic lupus erythematosus'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences