The activated conformation of integrin β7 is a novel multiple myeloma-specific target for CAR T cell therapy

Naoki Hosen, Yukiko Matsunaga, Kana Hasegawa, Hiroshi Matsuno, Yuki Nakamura, Mio Makita, Kouki Watanabe, Mikako Yoshida, Kei Satoh, Soyoko Morimoto, Fumihiro Fujiki, Hiroko Nakajima, Jun Nakata, Sumiyuki Nishida, Akihiro Tsuboi, Yoshihiro Oka, Masahiro Manabe, Hiroyoshi Ichihara, Yasutaka Aoyama, Atsuko MugitaniTakafumi Nakao, Masayuki Hino, Ryosuke Uchibori, Keiya Ozawa, Yoshihiro Baba, Seitaro Terakura, Naoki Wada, Eiichi Morii, Junichi Nishimura, Kiyoshi Takeda, Yusuke Oji, Haruo Sugiyama, Junichi Takagi, Atsushi Kumanogoh

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

47 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The activated conformation of integrin β7 is a novel multiple myeloma-specific target for CAR T cell therapy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds