The ethylene response factors SNORKEL1 and SNORKEL2 allow rice to adapt to deep water

Yoko Hattori, Keisuke Nagai, Shizuka Furukawa, Xian Jun Song, Ritsuko Kawano, Hitoshi Sakakibara, Jianzhong Wu, Takashi Matsumoto, Atsushi Yoshimura, Hidemi Kitano, Makoto Matsuoka, Hitoshi Mori, Motoyuki Ashikari

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

516 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The ethylene response factors SNORKEL1 and SNORKEL2 allow rice to adapt to deep water'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences