The role of DNA repair glycosylase OGG1 in intrahepatic cholangiocarcinoma

Kazuhito Sakata, Tomoharu Yoshizumi, Takuma Izumi, Masahiro Shimokawa, Shinji Itoh, Toru Ikegami, Noboru Harada, Takeo Toshima, Yohei Mano, Masaki Mori

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The role of DNA repair glycosylase OGG1 in intrahepatic cholangiocarcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences