The role of Mediator and Little Elongation Complex in transcription termination

Hidehisa Takahashi, Amol Ranjan, Shiyuan Chen, Hidefumi Suzuki, Mio Shibata, Tomonori Hirose, Hiroko Hirose, Kazunori Sasaki, Ryota Abe, Kai Chen, Yanfeng He, Ying Zhang, Ichigaku Takigawa, Tadasuke Tsukiyama, Masashi Watanabe, Satoshi Fujii, Midori Iida, Junichi Yamamoto, Yuki Yamaguchi, Yutaka SuzukiMasaki Matsumoto, Keiichi I. Nakayama, Michael P. Washburn, Anita Saraf, Laurence Florens, Shigeo Sato, Chieri Tomomori-Sato, Ronald C. Conaway, Joan W. Conaway, Shigetsugu Hatakeyama

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The role of Mediator and Little Elongation Complex in transcription termination'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences