Three-month risk-benefit profile of anticoagulation after stroke with atrial fibrillation: The SAMURAI-Nonvalvular Atrial Fibrillation (NVAF) study

Shoji Arihiro, Kenichi Todo, Masatoshi Koga, Eisuke Furui, Naoto Kinoshita, Kazumi Kimura, Hiroshi Yamagami, Tadashi Terasaki, Sohei Yoshimura, Yoshiaki Shiokawa, Kenji Kamiyama, Shunya Takizawa, Satoshi Okuda, Yasushi Okada, Yoshinari Nagakane, Tomoaki Kameda, Yasuhiro Hasegawa, Satoshi Shibuya, Yasuhiro Ito, Takahiro NakashimaKazuhiro Takamatsu, Kazutoshi Nishiyama, Takayuki Matsuki, Kazunari Homma, Junji Takasugi, Keisuke Tokunaga, Shoichiro Sato, Kazuomi Kario, Takanari Kitazono, Kazunori Toyoda

Research output: Contribution to journalArticle

38 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Three-month risk-benefit profile of anticoagulation after stroke with atrial fibrillation: The SAMURAI-Nonvalvular Atrial Fibrillation (NVAF) study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences