Transcriptome profiling of refractory atopic keratoconjunctivitis by RNA sequencing

Akira Matsuda, Yosuke Asada, Naomasa Suita, Satoshi Iwamoto, Toshiaki Hirakata, Norihiko Yokoi, Yasuyuki Ohkawa, Yukinori Okada, Takehiko Yokomizo, Nobuyuki Ebihara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Transcriptome profiling of refractory atopic keratoconjunctivitis by RNA sequencing'. Together they form a unique fingerprint.