Treatment outcomes of transoral robotic and non-robotic surgeries to treat oropharyngeal, hypopharyngeal, and supraglottic squamous cell carcinoma: A multi-center retrospective observational study in Japan

Daisuke Sano, Akira Shimizu, Ichiro Tateya, Kazunori Fujiwara, Terushige Mori, Shunsuke Miyamoto, Daisuke Nishikawa, Tomonori Terada, Ryuji Yasumatsu, Tsutomu Ueda, Fumihiko Matsumoto, Yo Kishimoto, Takashi Maruo, Yasushi Fujimoto, Kiyoaki Tsukahara, Seiichi Yoshimoto, Ken ichi Nibu, Nobuhiko Oridate

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Treatment outcomes of transoral robotic and non-robotic surgeries to treat oropharyngeal, hypopharyngeal, and supraglottic squamous cell carcinoma: A multi-center retrospective observational study in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences