Treatment strategy for esophagogastric junction tumor

Tadayoshi Hashimoto, Yukinori Kurokawa, Yasuhiro Miyazaki, Tsuyoshi Takahashi, Koji Tanaka, Tomoki Makino, Makoto Yamazaki, Kiyokazu Nakajima, Masaki Mori, Yuichiro Doki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Treatment strategy for esophagogastric junction tumor'. Together they form a unique fingerprint.