Triassic marine Os isotope record from a pelagic chert succession, Sakahogi section, Mino Belt, southwest Japan

Tatsuo Nozaki, Takashi Nikaido, Tetsuji Onoue, Yutaro Takaya, Keiko Sato, Jun Ichi Kimura, Qing Chang, Daisuke Yamashita, Honami Sato, Katsuhiko Suzuki, Yasuhiro Kato, Atsushi Matsuoka

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Triassic marine Os isotope record from a pelagic chert succession, Sakahogi section, Mino Belt, southwest Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences