Two cases of pemphigoid nodularis

Miki Kohno, Masakazu Takahara, Masayoshi Nakao, Ayako Kameda, Tomoko Saito, Kyoko Kudo, Shiori Kato, Takeshi Nakahara, Hiroshi Uchi, Yoichi Moroi, Masutaka Furue

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Two cases of pemphigoid nodularis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences