Typestate-guided fuzzer for discovering use-after-free vulnerabilities

Haijun Wang, Xiaofei Xie, Yi Li, Cheng Wen, Yuekang Li, Yang Liu, Shengchao Qin, Hongxu Chen, Yulei Sui

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

48 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Typestate-guided fuzzer for discovering use-after-free vulnerabilities'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science