Very long-term (15 to 20 Years) clinical and angiographic outcome after coronary bare metal stent implantation

Kyohei Yamaji, Takeshi Kimura, Takeshi Morimoto, Yoshihisa Nakagawa, Katsumi Inoue, Yoshimitsu Soga, Takeshi Arita, Shinichi Shirai, Kenji Ando, Katsuhiro Kondo, Koyu Sakai, Masahiko Goya, Masashi Iwabuchi, Hiroyoshi Yokoi, Hideyuki Nosaka, Masakiyo Nobuyoshi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

64 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Very long-term (15 to 20 Years) clinical and angiographic outcome after coronary bare metal stent implantation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences