X-ray absorption fine structure study on the role of solvent on polymerization of 3-hexylthiophene with solid FeCl3 particles

Tomoyasu Hirai, Masanao Sato, Makoto Kido, Yusuke Nagae, Katsuhiro Kaetsu, Yudai Kiyoshima, Shota Fujii, Tomoyuki Ohishi, Kevin L. White, Yuji Higaki, Yasutake Teraoka, Maiko Nishibori, Kazutaka Kamitani, Kenji Hanada, Takeharu Sugiyama, Ryuichi Sugimoto, Kazuhiko Saigo, Ken Kojio, Atsushi Takahara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'X-ray absorption fine structure study on the role of solvent on polymerization of 3-hexylthiophene with solid FeCl<sub>3</sub> particles'. Together they form a unique fingerprint.