X-ray emission from stainless steel foils irradiated by femtosecond petawatt laser pulses

M. A. Alkhimova, A. Ya Faenov, T. A. Pikuz, I. Yu Skobelev, S. A. Pikuz, M. Nishiuchi, H. Sakaki, A. S. Pirozhkov, S. Sagisaka, N. P. Dover, Ko Kondo, K. Ogura, Y. Fukuda, H. Kiriyama, T. Esirkepov, S. V. Bulanov, A. Andreev, M. Kando, A. Zhidkov, K. NishitaniT. Miyahara, Y. Watanabe, R. Kodama, K. Kondo

Research output: Contribution to journalConference article

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'X-ray emission from stainless steel foils irradiated by femtosecond petawatt laser pulses'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy