Y-box binding protein expression in thyroid neoplasms: Its linkage with anaplastic transformation

Yasuhiro Ito, Hiroshi Yoshida, Kotaro Shibahara, Takashi Uruno, Keiichi Nakano, Yuuki Takamura, Akihiro Miya, Kaoru Kobayashi, Tamotsu Yokozawa, Fumio Matsuzuka, Takeshi Uchimi, Michihiko Kuwano, Eiji Miyoshi, Nariaki Matsuura, Kanji Kuma, Akira Miyauchi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Y-box binding protein expression in thyroid neoplasms: Its linkage with anaplastic transformation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences