11β-Hydroxylation of cortexolone (Reichstein compound S) to hydrocortisone by Curvularia lunata entrapped in photo-cross-linked resin gels

K. Sonomoto, M. M. Hoq, A. Tanaka, S. Fukui

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術誌査読

58 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)436-443
ページ数8
ジャーナルApplied and environmental microbiology
45
2
DOI
出版ステータス出版済み - 1983

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • バイオテクノロジー
  • 食品科学
  • 応用微生物学とバイオテクノロジー
  • 生態学

引用スタイル