Accurate estimation of 5-methylcytosine in mammalian mitochondrial DNA

Shigeru Matsuda, Takehiro Yasukawa, Yuriko Sakaguchi, Kenji Ichiyanagi, Motoko Unoki, Kazuhito Gotou, Kei Fukuda, Hiroyuki Sasaki, Tsutomu Suzuki, Dongchon Kang

研究成果: Contribution to journalArticle査読

17 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ジャーナルScientific Reports
8
1
DOI
出版ステータス出版済み - 2018

引用スタイル