Adrenoleukodystrophy presenting as spinocerebellar degeneration

Satoshi Suzuki, T. Kitaguchi, T. Tabira

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術誌査読

7 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)678-682
ページ数5
ジャーナルClinical Neurology
23
8
出版ステータス出版済み - 1983

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 臨床神経学

引用スタイル