Angiomatoid fibrous histiocytoma

Yoshihiko Inoue, Shiho Terawaki, Kazuko Imamura, Yumiko Kubota, Masazumi Tsuneyoshi, Kenichi Kohashi, Yuichi Yamada, Yoshinao Oda

研究成果: ジャーナルへの寄稿コメント/討論査読

本文言語英語
ページ(範囲)219-220
ページ数2
ジャーナルNishinihon Journal of Dermatology
78
3
DOI
出版ステータス出版済み - 2016

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 皮膚病学

引用スタイル