Anomalous origin of the coronary artery coursing between the great vessels presenting with a cardiovascular event (J-CONOMALY Registry)

Koichi Nagashima, Takafumi Hiro, Daisuke Fukamachi, Yasuo Okumura, Ichiro Watanabe, Atsushi Hirayama, Masashi Tanaka, Tomofumi Tanaka, Itaru Takamisawa, Isao Taguchi, Akira Sato, Kazutaka Aonuma, Seiji Fukamizu, Akihiro Nakada, Atsuyuki Watanabe, Naofumi Amioka, Yasuyuki Suzuki, Naoya Matsumoto, Junichi Koizumi, Kazuya KumagaiMasanao Naya, Yoshiharu Higuchi, Yoshiro Naito, Tohru Masuyama, Mitsuharu Kawamura, Ryusuke Tsunoda, Susumu Suzuki, Hideki Ishii, Toyoaki Murohara, Takeshi Shimizu, Yasuchika Takeishi, Kazuki Shiina, Jun Yamashita, Tomohiko Imamura, Naokata Sumitomo, Teruo Noguchi, Toshihide Aso, Kojiro Furukawa, Yasuteru Yamauchi, Kaoru Okishige, Kenji Sakata, Masakazu Yamagishi, Shigeo Shimizu, Masakazu Ohno, Teruyasu Sugano, Koichiro Matsumura, Kensuke Matsumoto, Kazuyuki Ozaki, Shunji Hayashidani, Hiroshi Meno, Atsushi Iwata, Takumi Higuma, Hirofumi Tomita, Hideaki Yoshino, Seiichi Taniai, Koki Shishido, Masato Murakami, Koji Negishi, Masaki Nii, Daisuke Wakatsuki, Hiroshi Suzuki, Yuji Motoike, Yukio Ozaki, Jun Nakazato, Hidemori Hayashi, Satoshi Higuchi, Morio Shoda

研究成果: Contribution to journalArticle

1 引用 (Scopus)

フィンガープリント Anomalous origin of the coronary artery coursing between the great vessels presenting with a cardiovascular event (J-CONOMALY Registry)' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences