Blood group antigens and cell adhesion

K. Nomura, S. Mizuguchi, T. Tajima, K. H. Nomura

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術誌査読

本文言語英語
ページ(範囲)91-104
ページ数14
ジャーナルSeikagaku
72
2
出版ステータス出版済み - 12月 1 2000

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 生化学

引用スタイル