[Brain pericyte in health and cerebrovascular diseases]

研究成果: ジャーナルへの寄稿評論記事

1 引用 (Scopus)
元の言語英語
ページ(範囲)125-130
ページ数6
ジャーナルFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
105
発行部数6
出版物ステータス出版済み - 6 1 2014

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Medicine(all)

これを引用