Clinical Practice Guidelines for Bladder Cancer 2019 edition by the Japanese Urological Association: Revision working position paper

Hiroaki Matsumoto, Koji Shiraishi, Haruhito Azuma, Keiji Inoue, Hirotsugu Uemura, Masatoshi Eto, Chikara Ohyama, Osamu Ogawa, Eiji Kikuchi, Hiroshi Kitamura, Nobuo Shinohara, Satoru Takahashi, Toyonori Tsuzuki, Masayuki Nakagawa, Yoshifumi Narumi, Hiroyuki Nishiyama, Tomonori Habuchi, Shiro Hinotsu, Yasuhisa Fujii, Kiyohide FujimotoHiroyuki Fujimoto, Takashi Mizowaki, Hideyasu Matsuyama

研究成果: Contribution to journalArticle

1 引用 (Scopus)

フィンガープリント Clinical Practice Guidelines for Bladder Cancer 2019 edition by the Japanese Urological Association: Revision working position paper' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences