Commuting Differential Operators of Type B2

Hiroyuki Ochiai, Toshio Oshima

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術誌査読

2 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)297-336
ページ数40
ジャーナルFunkcialaj Ekvacioj
46
2
DOI
出版ステータス出版済み - 1月 1 2003
外部発表はい

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 分析
  • 代数と数論
  • 幾何学とトポロジー

引用スタイル