Correction: Association of body temperature and antipyretic treatments with mortality of critically ill patients with and without sepsis: multi-centered prospective observational study

Byung H. Lee, Daisuke Inui, Gee Y. Suh, Jae Y. Kim, Jae Y. Kwon, Jisook Park, Keiichi Tada, Keiji Tanaka, Kenichi Ietsugu, Kenji Uehara, Kentaro Dote, Kimitaka Tajimi, Kiyoshi Morita, Koichi Matsuo, Koji Hoshino, Koji Hosokawa, Kook H. Lee, Kyoung M. Lee, Makoto Takatori, Masaji NishimuraMasamitsu Sanui, Masanori Ito, Moritoki Egi, Naofumi Honda, Naoko Okayama, Nobuaki Shime, Ryosuke Tsuruta, Satoshi Nogami, Seok Hwa Yoon, Shigeki Fujitani, Shin O. Koh, Shinhiro Takeda, Shinsuke Saito, Sung J. Hong, Takeshi Yamamoto, Takeshi Yokoyama, Takuhiro Yamaguchi, Tomoki Nishiyama, Toshiko Igarashi, Yasuyuki Kakihana, Younsuck Koh

研究成果: Contribution to journalComment/debate査読

21 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
論文番号450
ジャーナルCritical Care
16
5
DOI
出版ステータス出版済み - 10 25 2012
外部発表はい

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 集中医療医学

引用スタイル