Departmental review of surgical cases during the past 17 years: Esophageal cancers

Takeshi Oga, Koji Saeki, Akinori Eto, Kenkichi Hashimoto, Kazue Kimura, Shuhei Ito, Motonori Niki, Tadahiro Nozoe, Masayoshi Watanabe, Masaru Morita, Kaoru Kitamura, Yuichiro Shiroto, Shinichi Tsutsui, Hidekage Nakajima, Masashii Ono, Sunshi Fujiya, Hiroyuki Matsuda, Soichiro Maekawa, Masayoshi Kitamura, Masaki MoriHiroshi Matsuura, Hiroyuki Kuwano, Hidenobu Kai, Hiroaki Kamio, Takayoshi Okudaira

研究成果: Contribution to journalReview article査読

本文言語英語
ページ(範囲)4-8
ページ数5
ジャーナルFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
93
3 Suppl
出版ステータス出版済み - 3 2002

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 医学(全般)

引用スタイル