Departmental review of surgical cases in the last 17 years: Liver neoplasms

Mitsuo Shimada, Tadashi Shirabe, Shinji Tanaka, Takashi Maeda, Yoichi Yamashita, Tatsuya Rikimaru, Hideji Tsujita, Shinichiro Maehara, Norifumi Harimoto, Yasuji Ikeda, Hidesuke Ashidate, Toru Utsunomiya, Takuhiro Esaki, Toshiya Furuta, Takashi Sonoda, Takashi Matsumata, Kenji Takenaka, Takayoshi Kanematsu

研究成果: ジャーナルへの寄稿評論記事

元の言語英語
ページ(範囲)16-19
ページ数4
ジャーナルFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
93
発行部数3 Suppl
出版物ステータス出版済み - 3 2002

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Medicine(all)

これを引用

Shimada, M., Shirabe, T., Tanaka, S., Maeda, T., Yamashita, Y., Rikimaru, T., ... Kanematsu, T. (2002). Departmental review of surgical cases in the last 17 years: Liver neoplasms. Fukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica, 93(3 Suppl), 16-19.