Effect of radiation on properties of confinement matrices for immobilization of actinide-bearing wastes

N. P. Laverov, S. V. Yudintsev, T. S. Yudintseva, S. V. Stefanovskij, R. C. Ewing, J. Lian, S. Utsunomiya, L. M. Wang

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術誌査読

14 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)483-514
ページ数32
ジャーナルGeologiya Rudnykh Mestorozhdenij
45
6
出版ステータス出版済み - 12月 1 2003
外部発表はい

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 地盤工学および土木地質学
  • 地質学

引用スタイル