Electrochemical properties of Li2PtO3

Kaoru Asakura, Hajime Arai, Shigeto Okada, Tobishima Shin-ichi, Jun Ichi Yamaki

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術誌査読

2 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)221-222
ページ数2
ジャーナルDenki Kagaku
66
2
出版ステータス出版済み - 1998
外部発表はい

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 化学 (全般)

引用スタイル