Erratum: Correction: Integrated Multiregional Analysis Proposing a New Model of Colorectal Cancer Evolution (PLoS genetics (2016) 12 2 (e1005778))

Ryutaro Uchi, Yusuke Takahashi, Atsushi Niida, Teppei Shimamura, Hidenari Hirata, Keishi Sugimachi, Genta Sawada, Takeshi Iwaya, Junji Kurashige, Yoshiaki Shinden, Tomohiro Iguchi, Hidetoshi Eguchi, Kenichi Chiba, Yuichi Shiraishi, Genta Nagae, Kenichi Yoshida, Yasunobu Nagata, Hiroshi Haeno, Hirofumi Yamamoto, Hideshi IshiiYuichiro Doki, Hisae Iinuma, Shin Sasaki, Satoshi Nagayama, Kazutaka Yamada, Shinichi Yachida, Mamoru Kato, Tatsuhiro Shibata, Eiji Oki, Hiroshi Saeki, Ken Shirabe, Yoshinao Oda, Yoshihiko Maehara, Shizuo Komune, Masaki Mori, Yutaka Suzuki, Ken Yamamoto, Hiroyuki Aburatani, Seishi Ogawa, Satoru Miyano, Koshi Mimori

研究成果: ジャーナルへの寄稿コメント/討論

1 引用 (Scopus)

抜粋

[This corrects the article DOI: 10.1371/journal.pgen.1005778.].

元の言語英語
ページ(範囲)e1006798
ジャーナルPLoS genetics
13
発行部数5
DOI
出版物ステータス出版済み - 5 1 2017

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
  • Molecular Biology
  • Genetics
  • Genetics(clinical)
  • Cancer Research

フィンガープリント Erratum: Correction: Integrated Multiregional Analysis Proposing a New Model of Colorectal Cancer Evolution (PLoS genetics (2016) 12 2 (e1005778))' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

  • これを引用

    Uchi, R., Takahashi, Y., Niida, A., Shimamura, T., Hirata, H., Sugimachi, K., Sawada, G., Iwaya, T., Kurashige, J., Shinden, Y., Iguchi, T., Eguchi, H., Chiba, K., Shiraishi, Y., Nagae, G., Yoshida, K., Nagata, Y., Haeno, H., Yamamoto, H., ... Mimori, K. (2017). Erratum: Correction: Integrated Multiregional Analysis Proposing a New Model of Colorectal Cancer Evolution (PLoS genetics (2016) 12 2 (e1005778)). PLoS genetics, 13(5), e1006798. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006798