Erratum to Changes in expression levels of ERCC1, DPYD, and VEGFA mRNA after first-line chemotherapy of metastatic colorectal cancer: Results of a multicenter study [Oncotarget., 6 (2015) 34004-34013]

Hideo Baba, Yoshifumi Baba, Shinji Uemoto, Kazuhiro Yoshida, Akio Saiura, Masayuki Watanabe, Yoshihiko Maehara, Eiji Oki, Yasuharu Ikeda, Hiroyuki Matsuda, Masakazu Yamamoto, Mitsuo Shimada, Akinobu Taketomi, Michiaki Unno, Kenichi Sugihara, Yutaka Ogata, Susumu Eguchi, Seigo Kitano, Kazuo Shirouzu, Yasumitsu SaikiHiroshi Takamori, Masaki Mori, Toshihiko Hirata, Go Wakabayashi, Norihiro Kokudo

研究成果: Contribution to journalComment/debate

元の言語英語
ページ数1
ジャーナルOncotarget
6
発行部数36
DOI
出版物ステータス出版済み - 1 1 2015

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Oncology

これを引用

Baba, H., Baba, Y., Uemoto, S., Yoshida, K., Saiura, A., Watanabe, M., Maehara, Y., Oki, E., Ikeda, Y., Matsuda, H., Yamamoto, M., Shimada, M., Taketomi, A., Unno, M., Sugihara, K., Ogata, Y., Eguchi, S., Kitano, S., Shirouzu, K., ... Kokudo, N. (2015). Erratum to Changes in expression levels of ERCC1, DPYD, and VEGFA mRNA after first-line chemotherapy of metastatic colorectal cancer: Results of a multicenter study [Oncotarget., 6 (2015) 34004-34013]. Oncotarget, 6(36). https://doi.org/10.18632/oncotarget.6335