Exome sequencing identified RPS15A as a novel causative gene for Diamond-Blackfan anemia

Fumika Ikeda, Kenichi Yoshida, Tsutomu Toki, Tamayo Uechi, Shiori Ishida, Yukari Nakajima, Yoji Sasahara, Yusuke Okuno, Rika Kanezaki, Kiminori Terui, Takuya Kamio, Akie Kobayashi, Takashi Fujita, Aiko Sato-Otsubo, Yuichi Shiraishi, Hiroko Tanaka, Kenichi Chiba, Hideki Muramatsu, Hitoshi Kanno, Shouichi OhgaAkira Ohara, Seiji Kojima, Naoya Kenmochi, Satoru Miyano, Seishi Ogawa, Etsuro Ito

研究成果: Contribution to journalLetter査読

17 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)e93-e96
ジャーナルHaematologica
102
3
DOI
出版ステータス出版済み - 2 28 2017

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Hematology

引用スタイル