Exploring biomarkers to predict clinical improvement of atopic dermatitis in patients treated with dupilumab (B-PAD study)

Takeshi Nakahara, Kenji Izuhara, Daisuke Onozuka, Hidehisa Saeki, Satoshi Nunomura, Motoi Takenaka, Mai Matsumoto, Yoko Kataoka, Rai Fujimoto, Sakae Kaneko, Eishin Morita, Akio Tanaka, Michihiro Hide, Tatsuro Okano, Tomomitsu Miyagaki, Natsuko Aoki, Kimiko Nakajima, Susumu Ichiyama, Makiko Kido-Nakahara, Kyoko TonomuraYukinobu Nakagawa, Risa Tamagawa-Mineoka, Koji Masuda, Takuya Takeichi, Masashi Akiyama, Yozo Ishiuji, Michie Katsuta, Yuki Kinoshita, Chiharu Tateishi, Aya Yamamoto, Akimichi Morita, Haruna Matsuda-Hirose, Yutaka Hatano, Hiroshi Kawasaki, Keiji Tanese, Mamitaro Ohtsuki, Koji Kamiya, Yudai Kabata, Riichiro Abe, Hiroshi Mitsui, Tatsuyoshi Kawamura, Gaku Tsuji, Norito Katoh, Masutaka Furue

研究成果: ジャーナルへの寄稿レター査読

本文言語英語
ジャーナルClinical and Experimental Allergy
DOI
出版ステータス印刷中 - 2022

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 免疫アレルギー学
  • 免疫学

引用スタイル