HLA and Japanese MS

S. Naito, Y. Kuroiwa, T. Itoyama, T. Tsubaki, A. Horikawa, T. Sasazuki, S. Noguchi, S. Ohtsuki, H. Tokuomi, T. Miyatake, N. Takahata, S. Kawanami

研究成果: Contribution to journalArticle査読

70 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)19-24
ページ数6
ジャーナルTissue antigens
12
1
出版ステータス出版済み - 1978
外部発表はい

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 免疫アレルギー学
  • 免疫学
  • 生化学
  • 遺伝学

引用スタイル