In-situ X-ray topography on crystal growth of silicon carbide

Hirotaka Yamaguchi, Shin Ichi Nishizawa, Tomohisa Kato, Naoki Oyanagi, Sadafumi Yoshida, Kazuo Arai

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術誌査読

本文言語英語
ページ(範囲)23-27
ページ数5
ジャーナルYosetsu Gakkai Shi/Journal of the Japan Welding Society
70
6
DOI
出版ステータス出版済み - 2001
外部発表はい

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 材料力学
  • 機械工学
  • 表面、皮膜および薄膜
  • 金属および合金

引用スタイル