Neurological symptoms in Yusho patients suffering for the last 36 years

Hirokazu Furuya, Yasumasa Oyagi, Takeru Yamada, Hajime Miyoshi, Naoki Fujii, Jyunichi Kira

研究成果: Contribution to journalArticle査読

1 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)152-156
ページ数5
ジャーナルFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
96
5
出版ステータス出版済み - 5 1 2005

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 医学(全般)

引用スタイル