[Personalized medicine in non-small-cell carcinoma].

Eiji Iwama, Koichi Takayama, Eishi Baba, Yoichi Nakanishi

研究成果: ジャーナルへの寄稿総説査読

1 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)57-66
ページ数10
ジャーナルFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
105
3
出版ステータス出版済み - 1月 1 2014

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 医学(全般)

引用スタイル