Response to “Letter on ‘Management of pregnancy complicated with intracranial arteriovenous malformation’”

Shinji Katsuragi, Jun Yoshimatsu, Hiroaki Tanaka, Kayo Tanaka, Masafumi Nii, Takekazu Miyoshi, Reiko Neki, Kazunori Toyoda, Kazuyuki Nagatsuka, Jun C. Takahashi, Kenji Fukuda, Eika Hamano, Tetsu Satow, Susumu Miyamoto, Koji Iihara, Tomoaki Ikeda

研究成果: Contribution to journalLetter査読

本文言語英語
ページ数1
ジャーナルJournal of Obstetrics and Gynaecology Research
44
7
DOI
出版ステータス出版済み - 7 2018

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Obstetrics and Gynaecology

引用スタイル