Retroperitoneal Myxofibrosarcoma: A Controversial Entity

Masato Yoshimoto, Yuichi Yamada, Shin Ishihara, Kenichi Kohashi, Yu Toda, Yoshihiro Ito, Yosuke Susuki, Izumi Kinoshita, Hidetaka Yamamoto, Yasuharu Nakashima, Yoshinao Oda

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術誌査読

本文言語英語
論文番号152969
ジャーナルPathology Research and Practice
216
6
DOI
出版ステータス出版済み - 6月 2020

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 病理学および法医学
  • 細胞生物学

引用スタイル