Spallation reaction study for fission products in nuclear waste: Cross section measurements for 137Cs, 90Sr and 107Pd on proton and deuteron

He Wang, Hideaki Otsu, Hiroyoshi Sakurai, Deuksoon Ahn, Masayuki Aikawa, Takashi Ando, Shouhei Araki, Sidong Chen, Nobuyuki Chiga, Pieter Doornenbal, Naoki Fukuda, Tadaaki Isobe, Shunsuke Kawakami, Shoichiro Kawase, Tadahiro Kin, Yosuke Kondo, Shupei Koyama, Shigeru Kubono, Yukie Maeda, Ayano MakinagaMasafumi Matsushita, Teiichiro Matsuzaki, Shinichiro Michimasa, Satoru Momiyama, Shunsuke Nagamine, Takashi Nakamura, Keita Nakano, Megumi Niikura, Tomoyuki Ozaki, Atsumi Saito, Takeshi Saito, Yoshiaki Shiga, Mizuki Shikata, Yohei Shimizu, Susumu Shimoura, Toshiyuki Sumikama, Pär Anders Söderström, Hiroshi Suzuki, Hiroyuki Takeda, Satoshi Takeuchi, Ryo Taniuchi, Yasuhiro Togano, Junichi Tsubota, Meiko Uesaka, Yasushi Watanabe, Yukinobu Watanabe, Kathrin Wimmer, Tatsuya Yamamoto, Koichi Yoshida

研究成果: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

フィンガープリント

「Spallation reaction study for fission products in nuclear waste: Cross section measurements for <sup>137</sup>Cs, <sup>90</sup>Sr and <sup>107</sup>Pd on proton and deuteron」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Physics & Astronomy