Spallation reaction study for the long-lived fission products in nuclear waste: Cross section measurements for 137Cs, 90Sr and 107Pd using inverse kinematics method

He Wang, Hideaki Otsu, Hiroyoshi Sakurai, Deuksoon Ahn, Nobuyuki Chiga, Pieter Doornenbal, Naoki Fukuda, Tadaaki Isobe, Toshiyuki Kubo, Shigeru Kubono, Giusseppe Lorusso, Pär Anders Söderström, Hiroshi Suzuki, Hiroyuki Takeda, Yasushi Watanabe, Koichi Yoshida, Teiichiro Matsuzaki, Yohei Shimizu, Toshiyuki Sumikama, Meiko UesakaShoichiro Kawase, Keita Nakano, Yukinobu Watanabe, Shouhei Araki, Tadahiro Kin, Satoshi Takeuchi, Yasuhiro Togano, Takashi Nakamura, Yosuke Kondo, Tomoyuki Ozaki, Atsumi Saito, Junichi Tsubota, Masayuki Aikawa, Ayano Makinaga, Takashi Ando, Shunpei Koyama, Satoru Momiyama, Shunsuke Nagamine, Megumi Niikura, Takeshi Saito, Ryo Taniuchi, Kathrin Wimmer, Shunsuke Kawakami, Yukie Maeda, Tatsuya Yamamoto, Yoshiaki Shiga, Masafumi Matsushita, Shin'Ichiro Michimasa, Susumu Shimoura

研究成果: Contribution to journalConference article査読

2 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント 「Spallation reaction study for the long-lived fission products in nuclear waste: Cross section measurements for <sup>137</sup>Cs, <sup>90</sup>Sr and <sup>107</sup>Pd using inverse kinematics method」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Engineering & Materials Science