Standard cardiac rehabilitation program for heart failure

Hideo Izawa, Toshiko Yoshida, Toshimi Ikegame, Kazuhiro P. Izawa, Yoshihiro Ito, Hideo Okamura, Naohiko Osada, Shintaro Kinugawa, Takuro Kubozono, Yuji Kono, Kiyonori Kobayashi, Kazuhiko Nishigaki, Taiki Higo, Akihiro Hirashiki, Yasushi Miyazawa, Yuji Morio, Masanobu Yanase, Sumio Yamada, Hisao Ikeda, Shin ichi MomomuraYasuki Kihara, Kazuhiro Yamamoto, Yoichi Goto, Shigeru Makita

研究成果: Contribution to journalArticle査読

本文言語英語
ページ(範囲)2394-2398
ページ数5
ジャーナルCirculation Journal
83
12
DOI
出版ステータス出版済み - 2019

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Cardiology and Cardiovascular Medicine

引用スタイル