The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH 2019)

Satoshi Umemura, Hisatomi Arima, Shuji Arima, Kei Asayama, Yasuaki Dohi, Yoshitaka Hirooka, Takeshi Horio, Satoshi Hoshide, Shunya Ikeda, Toshihiko Ishimitsu, Masaaki Ito, Sadayoshi Ito, Yoshio Iwashima, Hisashi Kai, Kei Kamide, Yoshihiko Kanno, Naoki Kashihara, Yuhei Kawano, Toru Kikuchi, Kazuo KitamuraTakanari Kitazono, Katsuhiko Kohara, Masataka Kudo, Hiroo Kumagai, Kiyoshi Matsumura, Hideo Matsuura, Katsuyuki Miura, Masashi Mukoyama, Satoko Nakamura, Takayoshi Ohkubo, Yusuke Ohya, Takafumi Okura, Hiromi Rakugi, Shigeyuki Saitoh, Hirotaka Shibata, Tatsuo Shimosawa, Hiromichi Suzuki, Shori Takahashi, Kouichi Tamura, Hirofumi Tomiyama, Takuya Tsuchihashi, Shinichiro Ueda, Yoshinari Uehara, Hidenori Urata, Nobuhito Hirawa

研究成果: ジャーナルへの寄稿評論記事

45 引用 (Scopus)
元の言語英語
ページ(範囲)1235-1481
ページ数247
ジャーナルHypertension Research
42
発行部数9
DOI
出版物ステータス出版済み - 9 1 2019

    フィンガープリント

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Internal Medicine
  • Physiology
  • Cardiology and Cardiovascular Medicine

これを引用

Umemura, S., Arima, H., Arima, S., Asayama, K., Dohi, Y., Hirooka, Y., ... Hirawa, N. (2019). The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH 2019). Hypertension Research, 42(9), 1235-1481. https://doi.org/10.1038/s41440-019-0284-9